Profil advokátní kanceláře

JUDr. Karel Vrzáň a JUDr. Andrea Vrzáňová jsou samostatní advokáti.

Právní služby poskytují ve všech oblastech práva s důrazem na kvalitu a preciznost poskytovaných služeb, maximální přizpůsobení se potřebám klienta a rychlou právní pomoc.

Z důvodu zajištění nejširšího rozsahu služeb spolupracují JUDr. Vrzáň a JUDr. Vrzáňová i s jinými renomovanými právníky, daňovými poradci a patentovými zástupci.

Právní služby jsou poskytovány v jazyce českém a anglickém.

Advokáti

JUDr. Karel Vrzáň

JUDr. Karel Vrzáň

JUDr. Karel Vrzáň absolvoval Právnickou fakultu v roce 2001. Po jejím absolvování začal vykonávat právní praxi jako advokátní koncipient v kanceláři advokáta JUDr. Evžena Bokoteje v Praze 1.

V roce 2002 získal titul doktora práv za obhájení rigorózní práce v oboru pracovního práva na téma: "Pracovní poměr". Advokátní zkoušky složil v roce 2005. Jako samostatný advokát poskytuje právní služby od konce roku 2005.

JUDr. Karel Vrzáň se specializuje na trestní právo, správní právo, zadávání veřejných zakázek, občanské, rodinné, pracovní a bytové právo.

Kontakt:
emailová adresa:vrzan@akvrzan.cz
telefon:+420 608 425 842

JUDr. Andrea Vrzáňová

JUDr. Andrea Vrzáňová

JUDr. Andrea Vrzáňová absolvovala Právnickou fakultu v roce 2003. V témže roce nastoupila jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Kadlec & Stránská se sídlem v Praze 1. V roce 2006 získala titul doktorky práv v oboru práva občanského obhájením rigorózní práce na téma: „Odpovědnost za škodu ve zdravotnictví“. V témže roce úspěšně absolvovala advokátní zkoušky.

JUDr. Andrea Vrzáňová absolvovala v červnu roku 2009 program "Young Defenders Training Programme" pořádaný organizací Fair Trials Internationals v Nottinghamu ve Velké Británii. Účelem programu byla výměna informací a vytvoření úzké sítě advokátů z 19 evropských zemí poskytujících právní služby v oblasti lidských práv a trestního práva.

Od roku 2007 je samostatnou advokátkou.

JUDr. Andrea Vrzáňová se specializuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního a správního. Ve své praxi uplatňuje zejména zkušenosti se zastupováním rozvíjejících se stavebních společností, realitních kanceláří a developerů. Dále se ve své praxi soustředí na zastupování pacientů žádajících o náhradu škody či o náhradu nemajetkové újmy způsobené zdravotnickým zařízením či lékařem a obecně ochranou lidských práv.
JUDr. Andrea Vrzáňová spolupracuje i s řadou zahraničních advokátů.

Jazyky: angličtina

Kontakt:
emailová adresa:vrzanova@akvrzan.cz
telefon:+420 605 776 547
na začátek stránky >>
webdesign: web83